SELECTALCO draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacy Statement om meer te weten over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop SELECTALCO persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 

1.Veiligheid

SELECTALCO verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

 

2.Verwerking van de persoonlijke gegevens

Via deze website worden uw persoonlijke gegevens op verscheidene manieren verzameld, meer bepaald wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich inschrijft voor een wedstrijd, wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, indien u bepaalde online diensten gebruikt, om de opvolging van uw bestellingen, van uw leveringen en van uw betalingen te verzekeren.

De gegevens die u via de website hebt meegedeeld worden gebruikt om u de gevraagde informatie te verschaffen, om gevraagde nieuwsbrieven te versturen, om u te verwittigen omtrent uw deelname aan één of meer wedstrijden georganiseerd via deze website, om het functioneren van deze site te verbeteren, om de opvolging van uw bestellingen, van uw leveringen en van uw betalingen te verzekeren...

Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, aanvaardt u uitdrukkelijk dat SELECTALCO deze gegevens mag bewaren en verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

SELECTALCO verbindt zich ertoe uw gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van haar dochterondernemeingen of partners, die ze zullen verwerken voor dezelfde doeleinden als deze hierboven vermeld.

 

3.Cookies

Op deze website worden 'cookies' gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.

De cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te onthouden, u te kunnen identificeren bij uw volgende bezoek aan de website, om aan te duiden welke pagina's u onlangs bezocht hebt, om statistieken te vergaren omtrent de bezoeken aan de website, voor marketing doeleinden, meer bepaald betreffende de impact van promotiecampagnes en om uw geboortedatum te onthouden en na te gaan of u wel degelijk meerderjarig bent. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

4.Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens registreert SELECTALCO bij uw bezoek aan deze website tevens volgende gegevens: uw IP adres, uw browser, uw besturingssysteem, de externe website die u naar deze website heeft geleid, de pagina's die u op deze website hebt bezocht, de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht evenals uw leeftijd om de wet te eerbiedigen. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en opdat we de site zouden kunnen blijven verbeteren.

 

5.Het recht te wijzigen en te corrigeren

Zoals voorzien door de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u uw persoonlijke gegevens altijd raadplegen en gratis aanpassen door contact op te nemen met SELECTALCO, waarvan u de gegevens hieronder vindt.

 

6.Wijzigingen

SELECTALCO behoudt zich het recht voor de verklaring 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer' ten alle tijde te wijzigen. Deze werd laatst gewijzigd en herzien op 15 oktober 2010.

 

7.Contactgegevens

SELECTALCO is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens en waakt over de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. U kan contact opnemen met SELECTALCO op volgend adres: NNP BVBA, Charleroisesteenweg 13, 1060 Brussel, op info@nnp-belgium.be, per telefoon 025885122 of per fax 024235429, KBO en BTW nummer: BE 0463 899 035