Heb ik het recht om mijn bestelling terug te zenden naar SelectAlco ?

De klant heeft het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder strafbeding en zonder vermelding van reden, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product

 

Welke procedure moet ik volgen?

Contacteer de klantendienst per telefoon op het nummer 025885122 of per mail op het adres info@selectalco.be teneinde ons op de hoogte te brengen van uw voornemen. Onze operatoren zullen u zo goed mogelijk adviseren over de procedure teneinde te vermijden dat de zending breekt, dat er verwarring optreedt, dat de retour wordt geweigerd of dat er zich een probleem voordoet met de terugbetaling.

 

Welke producten kan ik terugsturen?

U kunt een deel of de totaliteit van uw bestelling terugsturen.

Indien de flessen beschadigd of geopend zijn, behoudt SELECTALCO zich het recht voor om de volledige betaling in te houden of om een schadevergoeding te eisen. De klant beschikt niet over het recht om afstand te doen van de aankoop in de volgende gevallen: - wanneer hij artikelen bestelt die op zijn specificatie worden vervaardigd of die gepersonaliseerd zijn - wanneer het gaat om een artikel dat, omwille van de aard ervan, niet opnieuw kan worden verzonden of dat snel bederft - wanneer hij niet handelt als consument in de zin van de wet met betrekking tot de handelspraktijken en bescherming van de consument.

Iedere fles bevat een lotnummer dat zal worden gecontroleerd bij de terugzending. Ieder artikel waarvan het lotnummer niet overeenstemt met een recent verkocht lot zal worden geweigerd.

 

Binnen welke termijn kan ik mijn bestelling terugzenden?

De klant heeft 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product.

 

Welke kosten zijn verbonden met de terugzending van een pakket?

De klant heeft de mogelijkheid om de waren terug te zenden zonder kosten mits naleving van de retourtermijn en alle andere voorwaarden vermeld in huidige rubriek.

 

Hoe moet ik mijn bestelling inpakken om deze te kunnen terugzenden ?

De flessen mogen niet geopend zijn, niet beschadigd zijn en zij moeten worden teruggezonden in de oorspronkelijke verpakking om risico op breken te vermijden.

Waar kan ik het pakket terugsturen?

Onze klantendienst zal u per mail of telefonisch het retouradres meedelen.

Hoe verloopt de terugbetaling?

Beide partijen moeten de betalingen en artikelen van de teruggezonden producten teruggeven, alsook alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het houden van het artikel of uit de betaling